Stabyhoun - Rasstandard

RASSTANDARD  STABIJHOUN

Grupp 7 FCI-nummer 222
FCI-standard på engelska publicerad 2015-05-29
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2014-11-03
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2015-12-16

Ursprungsland/Hemland
Nederländerna

Användningsområde 
Stående fågelhund. Rasen är en mycket mångsidigt användbar jakthund med gott rykte som mullvads- och illerfångare.

FCI-klassification 
Grupp 7, sektion 1:2. Med arbetsprov.


Bakgrund/Ändamål
Stabijhoun är historiskt besläktad med drentsche patrijshond och kleiner münsterländer. Rasnamnet härrör förmodligen från dess mångsidighet. Ordet stabijhoun kan härledas från orden sta mij bij, dvs. stå mig bi medan houn är det frisiska ordet för hund. Stabijhoun har sitt ursprung i Frieslands skogsområden. Under det tidiga 1900-talet skedde regelbundet inkorsningar mellan stabijhoun och wetterhoun. Därigenom hotades båda rasernas unika egenskaper att försvinna. År 1938 började lokala kynologiska entusiaster från Frieslands kennelklubb åter att renavla de två raserna och 1942 erkändes raserna officiellt. Viktiga namn i denna process var J. Bos, T. van Dijk, B. de Graaf and W. Hoeksema. Den första rasstandarden för stabijhoun är daterad 10 februari 1944. Den nederländska klubben för stabij- och wetterhoun bildades 1947. Klubben representerar sedan dess de friesiska rasernas intressen. I nuläget (2013) finns det totalt i världen drygt 6000 individer av rasen stabijhoun

Helhetsintryck
Stabijhoun skall vara en funktionellt och kraftfullt byggd stående fågelhund. Till proportionerna skall den vara något längre än hög. Den får varken vara för grovt eller för spensligt byggd. Huden skall ligga stramt an mot kroppen. Pälsens behäng på bröst, krage, framben, bakben och svans gör att rasen ger ett intryck av att vara långhårig, men pälsen skall inte vara överdrivet lång.

Viktiga måttförhållanden
Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden. Det är viktigt att hundens storlek är förenlig med den harmoni och balans som förknippas med en funktionell kropp. Avståndet från armbågen till marken skall vara ungefär lika med avståndet från armbågen till manken.

Uppförande/karaktär
Stabijhoun är en gårdshund som håller rent från möss och råttor. Den förr vanliga större typen av stabijhoun brukade dra mjölkkärror medan den mindre typen hade rykte om sig att vara en skicklig mullvadsfångare. Den senare förmågan gjorde stabijhoun populär hos fattigare bönder och lantarbetare. Mullvadsskinnen var värdefulla som foder i olika klädesplagg. Hundarna transporterades i cykelkorgar så att de kunde färdas stora avstånd. Rasen är mycket självständig och egensinnig. Den är tillgiven men kan också vara envis. Tålamod och en konsekvens är nödvändiga i träningen. I hemmet och på gården är rasen tyst men vaksam. Gentemot främlingar eller i obekant miljö kan den vara reserverad i början, men skall inte vara rädd

Huvud
Huvudet skall vara torrt utan överhängande läppar eller hakpåse. Storleken skall vara i proportion till kroppen och könsprägeln skall vara tydligt märkbar. Huvudet skall uppvisa mer längd än bredd. Nospartiets längd, mätt från nostipp till stop, skall ungefär motsvara längden från stopet till nackknölen. Uttrycket skall vara milt, vänligt och uppmärksamt.

Skallparti
Skallen skall vara lätt välvd och något rundad på sidorna. Den skall inte vara smal men får inte ge ett brett eller runt intryck..

Stop
Skallen skall slutta gradvis mot nospartiet. Sett från sidan verkar stopet mer markerat på grund av de utvecklade ögonbrynen.

Nostryffel
Nostryffeln skall vara välutvecklad med väl öppna näsborrar. Den skall vara svart hos hundar med svart och vit päls, brun hos hundar med brun och vit päls.

Nosparti
Nospartiet skall vara starkt och avsmalnande mot nosspetsen utan att vara snipigt (kilformat) sett både ovanifrån och från sidan. Nosryggen skall vara rak och bred, sett från sidan varken konkav eller konvex.

Läppar
Läpparna skall vara strama utan överhäng och lösa mungipor.

Käkar/tänder
Tänderna skall vara starka med ett komplett saxbett. Avsaknad av en eller två PM1 eller en M3 är tillåtet, liksom även en dubbel PM1

Kinder
Kinderna skall endast vara svagt utvecklade.

Ögon
Ögonen skall vara horisontellt ansatta. De skall vara medelstora och lätt rundade. Ögonkanterna skall vara tätt åtliggande utan synlig bindhinna. Pigmentet i iris skall vara mörkbrunt hos hundar med svart och vit päls och ljusare brunt hos hundar med leverbrun och vit päls.

Öron
Öronen skall vara ansatta på en imaginär linje från nostippen via den inre ögonvrån. När hunden är uppmärksam skall öronen inte bäras utanför skallens sidor. Ytterörat skall inte vara starkt utvecklat, varför öronen skall hänga tätt intill huvudet. Öronen skall vara måttligt långa och räcka till mungipan. De skall vara formade likt en murslev och sluta i en rundad tipp. Örats behåring är rastypiskt: vid öronbasen skall pälsen vara tämligen lång för att sen gradvis minska i längd så att den nedre tredjedelen täcks med kort päls. Pälsen på öronen skall vara rak, men en lätt vågighet är tillåten. Pälsen skall inte räcka över örats kant vilket skulle ge ett ovårdat intryck.

Hals
Halsen skall vara stark, rundad och medellång, men inte för lång. Den skall övergå mjukt i kroppen med en trubbig vinkel till överlinjen så att huvudet för det mesta bärs lågt. Inga hakpåsar eller löst halsskinn får förekomma.

Kropp
Kroppen skall vara kraftfull, stram och välmusklad. Överlinjen skall vara jämn och stark. Manken skall vara tillräckligt tillbakalagd och stark men inte framträdande.

Rygg
Ryggen skall vara stark och plan.

Ländparti
Ländpartiet skall vara starkt och muskulöst

Kors
Korset skall vara lätt sluttande

Bröstkorg
Bröstkorggen skall vara djup och nå ner till armbågarna. Sett framifrån skall bröstkorgen vara ganska bred varigenom frambenen kommer att stå ganska brett isär. Revbenen skall vara väl välvda men inte tunnformade, djupa och långa så att bröstkorgen når så långt bak som möjligt. Armbågarna måste ligga väl an mot bröstkorgen.

Underlinje
Underlinjen skall vara jämn och nå längt bak. Buken skall endast vara måttligt uppdragen.

Svans
Svansen ska nå till hasleden. Den skall inte vara högt ansatt. Svansen bärs oftast hängande men den sista tredjedelen kan vändas uppåt i vila eller i stående. I rörelse lyfts svansen men den skall aldrig bäras in över ryggen eller rullad. Svansen skall vara rund och i sin hela längd täckas av långt, tätt hår utan lockar, vågor eller fransar. Den skall istället ha en buskig struktur där pälsen runt om är generöst lång och tjock vilket ger ett fylligt och rikligt intryck.

Framställ
Framstället skall vara kraftfullt, muskulöst och funktionellt vinklat med korrekt ställda ben. Frambenen skall vara något brett ställda sett framifrån. Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda och ligga väl an mot bröstkorgen. Överarmen skall vara funktionellt vinklad. Den skall vara något kortare eller lika lång som skulderbladet. Armbågarna skall vara starka, raka och parallella. Frambenen skall vara starka, raka och parallella. Handlovarna skall vara kraftfulla och raka framtill. Mellanhänderna skall vara lätt sluttande. Framtassarna skall vara starka, kompakta och lätt ovala. Tårna skall vara väl välvda, slutna och framåtriktade.

Bakställ
Bakstället skall vara starkt och välvinklat, utan överdrifter. Sett bakifrån skall bakbenen vara brett ställda med parallella hasor. Låren skall vara av god bredd och längd. De skall vara välmusklade och ha funktionella vinklar i höft och knä. Knälederna skall vara funktionellt vinklade. Underbenen skall vara av god längd. Hasorna skall vara raka, parallella och ställda brett isär. De skall varken vara inåt- eller utåtvända. Mellanfötterna skall vara normallånga. Baktassarna skall vara starka, kompakta och lätt ovala. Tårna skall vara väl välvda, slutna och framåtriktade.

Rörelser
Rörelserna ska vara kraftfulla, harmoniska och vägvinnande med bra driv. Sett framifrån skall rasen röra sig något brett. I rörelse ska huvudet bäras lågt. Svansen skall bäras över rygglinjen med en lätt båge i rörelse.

Hud
Huden skall vara fast och åtliggande utan rynkor och veck.

Päls
Pälsen skall vara medellång och slät på kroppen med en vädertålig underull. Endast över korset är en lätt vågighet tillåten. Buskiga behäng på bröstet, kragen, byxorna och svansen gör att pälsen ger intryck av att vara långhårig. På huvudet och frambenens framsidor liksom på hasornas framsidor skall pälsen vara kort. På frambenens baksidor skall den vara längre och välutvecklad. Pälsen i byxorna och på svansen skall vara buskig snarare än fransig. Lockig päls är inte tillåtet.

Färg
Tvåfärgad i svart eller leverbrunt med vita tecken, men även svartskimmel eller brunskimmel är tillåtet. Prickar och/eller skimmelteckningar i det vita kan förekomma. Huvudet skall vara svart eller leverbrunt, med eller utan bläs. Båda dessa färger förekommer med eller utan stora fläckar. Päls med distinkt sadel är tillåtet. Tanteckning eller trefärgat är diskvalificerande.

Storlek/vikt
Mankhöjd:
Hanhund: 50 - 53 cm
Tik:            48 - 50 cm
2 cm över eller under idealet tillåts. Rastyp är viktigare än exakta mått.

Vikt:
Hanhund: 22 - 27 kg Tikar: 18 - 23 kg

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Tångbett.
• Huvud som är för tungt; skalle som är för bred eller rund.
• Svag rygg; svaga tassar.
• Bristande av könsprägel.
• Rullad svans eller svans buren över ryggen
• Starkt sluttande bäcken.

Allvarliga fel
• Rullad svans.
• Underställd, i stående eller i rörelse.
• Elegant eller graciöst utseende.
• Lågställdhet.
• Trång front och smal bröstkorg

Diskvaliciferande fel
 Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
• Otypisk, avsaknad av rastyp.
• Lösa ögonkanter.
• Överbett eller underbett; sned käke.
• Avsaknad av för många tänder.
• Knycksvans.
• Mycket lockig päls (astrakan).
• Annan färg än svart eller leverbrunt; avsaknad av vitt.

Nota bene
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

 

 

Nederländerna Stående fågelhund. Rasen är en mycket mångsidigt användbar jakthund med gott rykte som mullvads- och illerfångare. Grupp 7, sektion 1:2. Med arbetsprov. Stabijhoun är historiskt besläktad med drentsche patrijshond och kleiner münsterländer. Rasnamnet härrör förmodligen från dess mångsidighet. Ordet stabijhoun kan härledas från orden sta mij bij, dvs. stå mig bi medan houn är det frisiska ordet för hund. Stabijhoun har sitt ursprung i Frieslands skogsområden. Under det tidiga 1900-talet skedde regelbundet inkorsningar mellan stabijhoun och wetterhoun. Därigenom hotades båda rasernas unika egenskaper att försvinna. År 1938 började lokala kynologiska entusiaster från Frieslands kennelklubb åter att renavla de två raserna och 1942 erkändes raserna officiellt. Viktiga namn i denna process var J. Bos, T. van Dijk, B. de Graaf and W. Hoeksema. Den första rasstandarden för stabijhoun är daterad 10 februari 1944. Den nederländska klubben för stabij- och wetterhoun bildades 1947. Klubben representerar sedan dess de friesiska rasernas intressen. I nuläget (2013) finns det totalt i världen drygt 6000 individer av rasen stabijhoun. Stabijhoun skall vara en funktionellt och kraftfullt byggd stående fågelhund. Till proportionerna skall den vara något längre än hög. Den får varken vara för grovt eller för spensligt byggd. Huden skall ligga stramt an mot kroppen. Pälsens behäng på bröst, krage, framben, bakben och svans gör att rasen ger ett intryck av att vara långhårig, men pälsen skall inte vara överdrivet lång. Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden. Det är viktigt att hundens storlek är förenlig med den harmoni och balans som förknippas med en funktionell kropp. Avståndet från armbågen till marken skall vara ungefär lika med avståndet från armbågen till manken. Standard för STABIJHOUN Uppförande/karaktär Huvud Skallparti Skalle Stop Ansikte Nostryffel Nosparti Läppar Käkar/tänder Kinder Ögon Stabijhoun är en gårdshund som håller rent från möss och råttor. Den förr vanliga större typen av stabijhoun brukade dra mjölkkärror medan den mindre typen hade rykte om sig att vara en skicklig mullvadsfångare. Den senare förmågan gjorde stabijhoun populär hos fattigare bönder och lantarbetare. Mullvadsskinnen var värdefulla som foder i olika klädesplagg. Hundarna transporterades i cykelkorgar så att de kunde färdas stora avstånd. Rasen är mycket självständig och egensinnig. Den är tillgiven men kan också vara envis. Tålamod och en konsekvens är nödvändiga i träningen. I hemmet och på gården är rasen tyst men vaksam. Gentemot främlingar eller i obekant miljö kan den vara reserverad i början, men skall inte vara rädd. Huvudet skall vara torrt utan överhängande läppar eller hakpåse. Storleken skall vara i proportion till kroppen och könsprägeln skall vara tydligt märkbar. Huvudet skall uppvisa mer längd än bredd. Nospartiets längd, mätt från nostipp till stop, skall ungefär motsvara längden från stopet till nackknölen. Uttrycket skall vara milt, vänligt och uppmärksamt. Skallen skall vara lätt välvd och något rundad på sidorna. Den skall inte vara smal men får inte ge ett brett eller runt intryck. Skallen skall slutta gradvis mot nospartiet. Sett från sidan verkar stopet mer markerat på grund av de utvecklade ögonbrynen. Nostryffeln skall vara välutvecklad med väl öppna näsborrar. Den skall vara svart hos hundar med svart och vit päls, brun hos hundar med brun och vit päls. Nospartiet skall vara starkt och avsmalnande mot nosspetsen utan att vara snipigt (kilformat) sett både ovanifrån och från sidan. Nosryggen skall vara rak och bred, sett från sidan varken konkav eller konvex. Läpparna skall vara strama utan överhäng och lösa mungipor. Tänderna skall vara starka med ett komplett saxbett. Avsaknad av en eller två PM1 eller en M3 är tillåtet, liksom även en dubbel PM1. Kinderna skall endast vara svagt utvecklade. Ögonen skall vara horisontellt ansatta. De skall vara medelstora och lätt rundade. Ögonkanterna skall vara tätt åtliggande utan synlig bindhinna. Pigmentet i iris skall vara mörkbrunt hos hundar med svart och vit päls och ljusare brunt hos hundar med leverbrun och vit päls. Öron Hals Kropp Överlinje Manke Rygg Ländparti Kors Bröstkorg Underlinje och buk Svans Öronen skall vara ansatta på en imaginär linje från nostippen via den inre ögonvrån. När hunden är uppmärksam skall öronen inte bäras utanför skallens sidor. Ytterörat skall inte vara starkt utvecklat, varför öronen skall hänga tätt intill huvudet. Öronen skall vara måttligt långa och räcka till mungipan. De skall vara formade likt en murslev och sluta i en rundad tipp. Örats behåring är rastypiskt: vid öronbasen skall pälsen vara tämligen lång för att sen gradvis minska i längd så att den nedre tredjedelen täcks med kort päls. Pälsen på öronen skall vara rak, men en lätt vågighet är tillåten. Pälsen skall inte räcka över örats kant vilket skulle ge ett ovårdat intryck. Halsen skall vara stark, rundad och medellång, men inte för lång. Den skall övergå mjukt i kroppen med en trubbig vinkel till överlinjen så att huvudet för det mesta bärs lågt. Inga hakpåsar eller löst halsskinn får förekomma. Kroppen skall vara kraftfull, stram och välmusklad. Överlinjen skall vara jämn och stark. Manken skall vara tillräckligt tillbakalagd och stark men inte framträdande. Ryggen skall vara stark och plan. Ländpartiet skall vara starkt och muskulöst. Korset skall vara lätt sluttande. Bröstkorggen skall vara djup och nå ner till armbågarna. Sett framifrån skall bröstkorgen vara ganska bred varigenom frambenen kommer att stå ganska brett isär. Revbenen skall vara väl välvda men inte tunnformade, djupa och långa så att bröstkorgen når så långt bak som möjligt. Armbågarna måste ligga väl an mot bröstkorgen. Underlinjen skall vara jämn och nå längt bak. Buken skall endast vara måttligt uppdragen. Svansen ska nå till hasleden. Den skall inte vara högt ansatt. Svansen bärs oftast hängande men den sista tredjedelen kan vändas uppåt i vila eller i stående. I rörelse lyfts svansen men den skall aldrig bäras in över ryggen eller rullad. Svansen skall vara rund och i sin hela längd täckas av långt, tätt hår utan lockar, vågor eller fransar. Den skall istället ha en buskig struktur där pälsen runt om är generöst lång och tjock vilket ger ett fylligt och rikligt intryck. Extremiteter Framställ Helhet Skulderblad Överarm Armbåge Underarm Handlov Mellanhand Framtassar Bakställ Helhet Lår Knäled Underben Has/hasled Mellanfot Baktassar Rörelser Hud Framstället skall vara kraftfullt, muskulöst och funktionellt vinklat med korrekt ställda ben. Frambenen skall vara något brett ställda sett framifrån. Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda och ligga väl an mot bröstkorgen. Överarmen skall vara funktionellt vinklad. Den skall vara något kortare eller lika lång som skulderbladet. Armbågarna skall vara starka, raka och parallella. Frambenen skall vara starka, raka och parallella. Handlovarna skall vara kraftfulla och raka framtill. Mellanhänderna skall vara lätt sluttande. Framtassarna skall vara starka, kompakta och lätt ovala. Tårna skall vara väl välvda, slutna och framåtriktade. Bakstället skall vara starkt och välvinklat, utan överdrifter. Sett bakifrån skall bakbenen vara brett ställda med parallella hasor. Låren skall vara av god bredd och längd. De skall vara välmusklade och ha funktionella vinklar i höft och knä. Knälederna skall vara funktionellt vinklade. Underbenen skall vara av god längd. Hasorna skall vara raka, parallella och ställda brett isär. De skall varken vara inåt- eller utåtvända. Mellanfötterna skall vara normallånga. Baktassarna skall vara starka, kompakta och lätt ovala. Tårna skall vara väl välvda, slutna och framåtriktade. Rörelserna ska vara kraftfulla, harmoniska och vägvinnande med bra driv. Sett framifrån skall rasen röra sig något brett. I rörelse ska huvudet bäras lågt. Svansen skall bäras över rygglinjen med en lätt båge i rörelse. Huden skall vara fast och åtliggande utan rynkor och veck. Päls Pälsstruktur Färg Storlek/vikt Mankhöjd Vikt Fel Allvarliga fel Pälsen skall vara medellång och slät på kroppen med en vädertålig underull. Endast över korset är en lätt vågighet tillåten. Buskiga behäng på bröstet, kragen, byxorna och svansen gör att pälsen ger intryck av att vara långhårig. På huvudet och frambenens framsidor liksom på hasornas framsidor skall pälsen vara kort. På frambenens baksidor skall den vara längre och välutvecklad. Pälsen i byxorna och på svansen skall vara buskig snarare än fransig. Lockig päls är inte tillåtet. Tvåfärgad i svart eller leverbrunt med vita tecken, men även svartskimmel eller brunskimmel är tillåtet. Prickar och/eller skimmelteckningar i det vita kan förekomma. Huvudet skall vara svart eller leverbrunt, med eller utan bläs. Båda dessa färger förekommer med eller utan stora fläckar. Päls med distinkt sadel är tillåtet. Tanteckning eller trefärgat är diskvalificerande. Hanhund: 50 - 53 cm Tik: 48 - 50 cm 2 cm över eller under idealet tillåts. Rastyp är viktigare än exakta mått. Hanhund: 22 - 27 kg Tikar: 18 - 23 kg Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete. • Tångbett. • Huvud som är för tungt; skalle som är för bred eller rund. • Svag rygg; svaga tassar. • Bristande av könsprägel. • Rullad svans eller svans buren över ryggen • Starkt sluttande bäcken. • Rullad svans. • Underställd, i stående eller i rörelse. • Elegant eller graciöst utseende. • Lågställdhet. • Trång front och smal bröstkorg. Diskvalificerande fel Nota bene Testiklar • Aggressiv eller extremt skygg. • Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras. • Otypisk, avsaknad av rastyp. • Lösa ögonkanter. • Överbett eller underbett; sned käke. • Avsaknad av för många tänder. • Knycksvans. • Mycket lockig päls (astrakan). • Annan färg än svart eller leverbrunt; avsaknad av vitt. Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel. Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Om Stabyhoun

 

Stabijhoun

Grupp 7 Stående fågelhundar

Historik

Stabijhûn kommer från Frisland i Nederländerna och härstammar troligen från en frisisk fågelhund och en spaniel som spanjorerna hade med sig på 1500-talet. Rasen hör till den ”familj” stående och stötande fågelhundar som sedan många hundra år förekommit i Europa. Dessa kan sägas ligga mellan setter och spaniel tillstorlek och typ. Stabijhoun blev erkänd som ras i Holländska Kennelklubben den 10 oktober 1942. Namnet Stabijhoun kommer från det nederländska uttrycket sta-mij-bi som betyder stå mig bi. Namnet uttalas "stabej hun" och rasen kallas ofta bara stabej eller stabij.
Den fattiga bonden hade inte alltid råd att ha fler hundar för olika arbetsuppgifter, utan var tvungen att ha en så allsidig hund som möjligt, en som kunde hjälpa till på gården. En stabij var med på jakt och skulle kunna simma över kanalerna för att hämta den skjutna fågeln på andra sidan. Den skulle även finna hårvilt och även apportera bytet, som ofta bestod av räv, hare och fågel. Stabijen användes till mullvadsfångare och till andra skadedjur. Den skulle kunna dra skrinda med diverse varor till och från gården, och den skulle varsko familjen vid främmande besök, samt inte minst vara en trevlig familjehund.

Användningsområde

Rasen ska kunna arbeta både före och efter skott. Den har en god viltfinnarförmåga och är envis i sitt arbete. Den ska stå för såväl hårvilt som fågel, resa det på kommando från föraren och därefter apportera. I vattnet arbetar den lugnt och metodiskt, samt har ett mjukt och bra apporteringsgrepp. Rasen är en utmärkt eftersökshund, den arbetar i ett bra tempo och är noggrann. Den anses som en mycket bra jakthund för mindre arealer och är inte minst uppskattad som vänlig sällskapshund.

Hälsa

Höftledsdysplasi (HD) finns hos cirka 20% av de individer som röntgats. Epilepsi förekommer.

Egenskaper / Mentalitet

Stabijhoun är samarbetsvillig, social, observant/vaksam, nyfiken och envis. Men skillnader finns förstås hos olika individer. Den behöver en vänlig men konsekvent ägare.

Storlek och utseende

Det är en medelstor hund med kraftig harmonisk byggnad. Den får varken vara för spenslig eller för kraftigt byggd. Huvud och uttryck ska vara ädelt. Färgen är svart, leverbrun eller orange med vita tecken. Fläckar och skimmelteckningar i det vita är tillåtet enligt rasstandarden. Mankhöjd för hanar är ca 53 cm och tikar ca 50 cm. Vikt är 20–25 kg.

Pälsvård

Pälsen är lättskött och behöver inte trimmas eller klippas. Badas vid behov.

Övrigt

Stabijhoun är en vänlig, social hund som har lätt att komma överens med hundar och människor. Rasens yttre skönhet får inte överskugga hundens egenskaper och användningsområden. En rätt tränad hund är en förutsättning för att få den allroundjakthund som den är.